O Zakładzie

Pracownia Psychologii Pracy jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w Instytucie Psychologii.Z dniem 1 października 2015 r. została przekształcona w Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania.

Kontakt

dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. nadz. UKW
e-mail: elzbieta.kasprzak@ukw.edu.pl
tel.: 52 370 84 16 
ul. L. Staffa, pok. 401

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz